Английски поговорки: A Watched Pot Never Boils

A Watched Pot Never Boils

Когато чакаш, времето ти се струва безкрайно дълго.

Течността в наблюдаван съд (над който бдиш) не кипва никога.

Watch [wɔtʃ]:

 • Часовник (джобен, ръчен).
 • Наблюдавам, следя, пазя.
 • Бдя (over над), бодърствувам, нащрек съм.
 • Очаквам, дебна (и с for).
 • Гледам (телевизия).

Pot [pɔt]:

 • Гърне, делва, кюп.
 • Тенджера, чайник, кафеник.
 • разг. Сума / Куп пари.

Never [‘nevə] – никога, нивга.

Boil [bɔil] – вря, кипя (и прен.), завирам, възвирам.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150874672598812.438247.88355293811&type=1

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , , , | Коментирайте

Английски поговорки: A Trouble Shared is a Trouble Halved

A Trouble Shared is a Trouble Halved

Споделена мъка е половин мъка (споделена радост е двойна радост).

Проблемите изглеждат по-малки, когато са споделени с някого.

Trouble [trʌbl] – безпокойство, вълнение, неприятност, грижа, тревога, труд, затруднение, беля.

Share [ʃεə]:

 • Дял, част, участие.
 • Деля, разделям, поделям (си), споделям.

Halve [ha:v]:

 • Половина.
 • Деля / Разделям наполовина (with), разполовявам.
 • Намалявам / Съкращавам наполовина.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150874672598812.438247.88355293811&type=1

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , , | Коментирайте

Английски поговорки: The Sky is the Limit

The Sky is the Limit

Няма горна граница за постигане на нещо.

Sky [skai] – небе.

Limit [‘limit] – граница, предел, край (и прен.).

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150874672598812.438247.88355293811&type=1

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , , | Коментирайте

Английски поговорки: Have Eyes in the Back of One’s Head

Have Eyes in the Back of One’s Head

Има очи и на тила си.

Способност за разбиране на случващо се извън полезрението на дадения човек.

 

Have [hæv]:

 • Имам, притежавам, държа.
 • С допълнение от глаголно съществително – превежда се със съответния глагол.

Eye [ai] – око.

Back [bæk]:

 • Гръб, гърбина.
 • Задна част, обратна страна, гръб, тил, опако, хастар, подплата, дъно.
 • Назад, обратно, отново, пак

One [wʌn]:

 • Един, първи.
 • Само един, единствен.
 • Един, някой.
 • Числото едно, единица.
 • Замества вече споменато същ., означава отделен предмет, човек.
 • demomstr., indef. един, Някой (си), човек.
 • impers. Човек.
 • в pass. case Си, свой.

Head [hed] – глава.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150874672598812.438247.88355293811&type=1

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , , , | Коментирайте

Английски поговорки: Half a Loaf is Better than None

Half a Loaf is Better than None

По-добре малко, отколкото нищо.

По-добре да получиш по-малко от желаното, отколкото да не получиш нищо.

Half [ha:f] – половин (к) а.

Loaf [louf] – самун, франзела, пита, погача, (цял) хляб.

Better [‘betə] – по-добър, по-подходящ.

Than [ðæn] – отколкото, от (със сравн. cm.).

None [nʌn] – никой, никои, ни един, никакъв, нищо.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150874672598812.438247.88355293811&type=1

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , | Коментирайте

Английски поговорки: Bite off More than One Can Chew

Bite off More than One Can Chew

Да отхапеш повече, отколкото си способен да сдъвчеш.

Човек се опитва да извърши нещо, на което не е способен или е невъзможно.

Bite [bait]:

 • Захапвам, хапя, ухапвам, гриза.
 • Bite off – отхапвам.

Off [‘ɔf]:

 • Отдалечаване, отдалеченост, разстояние и по време от-, из-, на-.
 • Извършване на действие докрай, из-, до-, от-.

More [mɔ:] – повече.

Than [ðæn] – отколкото.

One [wʌn]:

 • Един, първи.
 • Един, някой.
 • Числото едно, единица.

Can [kæn, kən, kn] – мога, имам право, разрешено ми е.

Chew [tJu:] – дъвча, сдъвквам, дъвча тютюн

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150874672598812.438247.88355293811&type=1

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , , , | Коментирайте

Английски поговорки: To Put the Cart before the Horse

To Put the Cart before the Horse

Правя / Обръщам нещата наопаки.

Започвам от краката за главата.

Върша нещо в неправилния порядък.

Поставям каруцата пред коня.

Put [put] – слагам, поставям, турям, оставям.

Cart [ka:t] – кола, каруца, талига, двуколка.

Before [bi’fɔ:] – напред, от пред, предварително.

Horse [hɔ:s]зоол. кон (Equus caballus).

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150874672598812.438247.88355293811&type=1

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , , , | Коментирайте

Английски поговорки: Too Many Cooks Spoil the Broth

Too Many Cooks Spoil the Broth

Твърде много готвачи развалят супата / бульона.

Много баби, хилаво дете.

Дадено нещо е неуспешно, когато се върши от твърде много хора.

Too [tu:]:

 • Също и, освен това, при това, и то.
 • Извънредно много, прекалено, прекомерно, твърде.

Many [‘meni] – (more, most) много (при броими cъщ.), многоброен.

Cook [kuk]:

 • Готвач.
 • Готвя, сготвям, варя, сварявам, пека, опичам, изпичам.

Spoil [spɔil]:

 • Развалям (се), по вреждам (се).
 • Глезя, разглезвам, обграждам с прекалено внимание.

Broth [brəθ] – булъон, супа.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150874672598812.438247.88355293811&type=1

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , , , | Коментирайте

Английски поговорки: There are Two Sides to Every Question

There are Two Sides to Every Question

Всеки въпрос има две страни.

Истината винаги има две страни.

Всяка монета има две страни.

За всяко нещо съществуват различни гледни точки.

There [ðεə]:

 • Там.
 • There to be – има (безлично за наличие).

Two [tu:] – два, двама.

Side [said] – страна (на предмет, въпрос и пр.).

Every [‘evri] – всеки.

Question [‘kwestʃən]:

 • Въпрос, запитване, въпросително изречение.
 • Проблем, въпрос (поставен за разискване).
 • Съмнение, възражение.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150874672598812.438247.88355293811&type=1

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , , , | Коментирайте

Английски поговорки: A Leopard Cannot Change Its Spots

A Leopard Cannot Change Its Spots

Леопардът не може да променя петната си.

Вълкът козината си мени, но нрава си никога

Не е възможно човешката природа да бъде променена.

Leopard [‘lepəd] – леопард (Panthera pardus).

Cannot – не може.

Change [tJeindz] – сменям, променям.

Its [its] – негов.

Spot [spɔt]:

 • Петно (и прен.), петънце, леке.
 • Точка (на плат).
 • Пъпка, пришка.
 • Място, местенце.
 • pl. Леопард.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150874672598812.438247.88355293811&type=1

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , , | Коментирайте