Английски поговорки: You can’t Have your Cake and Eat it

You can’t Have your Cake and Eat it

Не може и вълкът да е сит, и агнето да е цяло.

Не е възможно да изядеш кейка си и да го имаш.

Необходимо е да избираме между две неща, които не е възможно да получим едновременно.

Have [hæv]:

 • Имам, притежавам, държа.
 • Получавам, придобивам.

Your [jɔ:] – твой, ваш.

Cake [keik] – кейк, торта.

Eat [i:t] – ям, храня се.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150874672598812.438247.88355293811&type=1

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , , , | Коментирайте

Английски поговорки: Truth is Stranger than Fiction

Truth is Stranger than Fiction

Действителният живот би могъл да бъде по-невероятен от въображаемото.

 

Than [ðæn] – отколкото.

Truth [tru:θ] – истина.

Strange [streindʒ] – странен, чуден, особен, необичаен, неочакван, необясним

Fiction [‘fikʃən]:

 • Измислица, фикция, плод на въображението.
 • Белетристика, художествена проза.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150874672598812.438247.88355293811&type=1

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , , , | Коментирайте

Английски поговорки: One Swallow doesn’t Make a Summer

One Swallow doesn’t Make a Summer

Една птичка пролет не прави.

Един успех не гарантира пълен успех.

 

One [wʌn]:

 • Един, първи.
 • Един, някой.
 • Числото едно, единица.

Swallow [‘swɔlou]:

 • Гълтам, глътвам, преглъщам, поглъщам.
 • Глътка.
 • анат. Гърло.
 • Лястовица.

Doesn’t – съкр. от does not – не.

Make [meik]:

 • Правя, изработвам, произвеждам, построявам, изграждам, фабрикувам, създавам.
 • образувам, формирам, развивам.
 • Образува фразеологичен гл. със значението на съответното същ. и прил. (със същ. или прил).

Summer [‘sʌmə] – лято.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150874672598812.438247.88355293811&type=1

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , , , | Коментирайте

Английски поговорки: Go from the Sublime to the Ridiculous

Go from the Sublime to the Ridiculous

Изпадане от особено добра ситуация в друга, напълно противоположна.

Go [gou]:

 • Отивам, ходя.
 • Вървя, ходя, минавам.
 • Движа се, вървя, в движение съм, работя, в действие съм (за механизъм).
 • Вървя, минавам, напредвам, развивам се, (пре) успявам.
 • Отивам си, вървя си, тръгвам, (за) почвам.

From [frɔm] – от, из.

Sublime [sə’blaim]:

 • Благороден, издигнат, възвишен.
 • Грандиозен, величествен, поразителен, несравним.
 • Сюблимен, върховен, краен.
 • поет. Горд, надменен, високомерен.
 • Чист, пречистен, висококачествен.

Ridiculous [ri’dikjuləs] – смешен, за смях, нелеп, абсурден.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150874672598812.438247.88355293811&type=1

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , , , | Коментирайте

Английски поговорки: Jump from the Frying Pan into the Fire

Jump from the Frying Pan into the Fire

От трън, та на глог.

Изпадане от лошо състояние в още по-лошо.

Jump [dʒʌmp] – скачам, подскачам, прескачам, излизам от (релсите).

From [frɔm] – от, из.

Fry [frai] – пържа.

Pan [pæn] – тиган, тава, тавичка.

Into [‘intu], [‘intə]:

 • Посока на движение, действие, и във времето в, към.
 • Промяна в състояние, качество и пр. на, в.
 • При деление и рядко при умножение (математически).

Fire [‘faiə] – огън, пожар.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150874672598812.438247.88355293811&type=1

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , , , | Коментирайте

Английски поговорки: It Takes All Sorts to Make a World

It Takes All Sorts to Make a World

Не трябва да очакваме всички хора да мислят и действат като нас.

Take [teik]:

 • Вземам.
 • Отнемам (време и пр.), изисквам, трябва (ми), нужно (ми) е.

All [ɔ:l]:

 • Целият, всичкият.
 • Всеки, всички, всякакъв.
 • Всички.

Sort [sɔ:t] – вид, род, сорт, категория.

Make [meik]:

 • Правя, изработвам, произвеждам, построявам, изграждам, фабрикувам, създавам.
 • образувам, формирам, развивам.
 • Образува фразеологичен гл. със значението на съответното същ. и прил. (със същ. или прил).

World [wə:ld] – земното кълбо, земята, планетата, вселената, планета, звезда, свят, мир.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150874672598812.438247.88355293811&type=1

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , , , | Коментирайте

Английски поговорки: Two’s Company, Three’s a Crowd

Two’s Company, Three’s a Crowd

Забавно е, когато са само двама, трети е досаден.

*

Two [tu:]:

 • Два, двама.
 • Двойка, чифт.

Company [‘kʌmpəni]:

 • Общество, компания, познанство, приятели, другари.
 • Гост (и), посетител (и).
 • Търговско дружество.
 • Театрална трупа.
 • Рота.

Three [θri:]:

 • Три.
 • Тройка.
 • Трети.

Crowd [kraud]:

 • Тълпа, навалица, блъсканица.
 • разг. Група, компания.
 • Маса, куп, много.
 • Трупам се, тълпя се, напирам (често с together, round).
 • Блъскам (се), наблъсквам (се), натъпквам (се), тълпя се в, препълням.
 • Блъскам, натискам (някого) в тълпа, притеснявам (и прен.), настоявам да си плати дълга.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150874672598812.438247.88355293811&type=1

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , , , | Коментирайте

Английски поговорки: Money is the Root of All Evil

Money is the Root of All Evil

Парите са вкоренени във всяко зло.

Престъпления и злини са свързани с пари.

Money [‘mʌni] – пари.

Root [ru:t]:

 • Корен (и анат., ез., прен.).
 • Кореноплодно растение.
 • Вкоренявам (се), прен. кореня се

All [ɔ:l]:

 • Целият, всичкият.
 • Всеки, всички, всякакъв.
 • Всички.

Evil [‘i:vl]:

 • Лош, зъл.
 • Зло, злина.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150874672598812.438247.88355293811&type=1

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , , | Коментирайте

Английски поговорки: Cleanliness is Next to Godliness

Cleanliness is Next to Godliness

Чистотата е почти светост.

Чистотата и подредеността са също толкова важни, колкото духовността и вярата в бог.

Cleanliness [‘klenlines] – чистота, чистоплътност.

Next [nekst]:

 • Съседен, най-близък.
 • Втори, най-близък (по качество, големина и np.).
 • Следващ предмет / човек (в елипт. изрази с изпуснато същ.).
 • После, след това.
 • Следващия / Другия път, пак.
 • До, близо до, в съседство с (предлог).
 • Next to – до, в съседство с, почти.

Godliness [‘gɔdlinis] – набожност, светост.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150874672598812.438247.88355293811&type=1

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , , | Коментирайте

Английски поговорки: Worship the Ground Somebody Walks on

Worship the Ground Somebody Walks on

Силно влюбен в някого.

 

Worship [‘wə:ʃip]:

 • Уважение, почит, преклонение, култ, обожаване, обожание, боготворене.
 • Богослужение, литургия.
 • ост. Почетна титла на някои длъжностни лица.
 • Почитам, уважавам, тача, прекланям се пред, въздигам в култ, обожавам, боготворя.
 • Участвувам в / Посещавам богослужение, моля се в църква / храм.

Ground [graund]:

 • Земя, почва, под, настилка.
 • Място, местност, пространство, област, район.

Somebody [‘sʌmbədi] – някой.

Walk [wɔ:k] – вървя, ходя, вървя / отивам пеш.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150874672598812.438247.88355293811&type=1

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , | Коментирайте