Месечен архив: януари 2013

Future Perfect Continuous – употреба

Бъдеще перфектно продължително време (Future Perfect Continuous) в английския език има две различни форми: will have been doing и be going to have been doing. За разлика от формите на бъдеще просто време (Simple Future), тези на Future Perfect Continuous … Има още

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , , , | Коментирайте

British Slang: Bloke

Bloke Който и да било човек от мъжки пол или човек с авторитет или власт, като напр. шефът. Този жаргон е популярен в Обединеното кралство и Южна Африка, често използван е и в Австралия и Нова Зеландия, и  по-рядко в … Има още

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , , | Коментирайте

British Slang: Blimey

Blimey Съкращение на фразата „God blind me“, която се използва за изразяване на шок или изненада. Често се произнася и „Cor Blimey“. В англоезичните държави се продават аксесоари с надпис „Blimey“, както и с други английски жаргони. Още английски жаргон … Има още

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , , | Коментирайте

British Slang: Birmingham Screwdriver

Birmingham screwdriver – Чук. Значение на думите, съставящи израза: Birmingham – град в Англия. Screwdriver – отвертка. Етимология: Хумористично предположение, че хората от гр. Бирмингам в Англия  разчитат на сила за разрешаването на проблеми. Още английски жаргон Разговорен английски език … Има още

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , | Коментирайте

British Slang: Berk

Berk (често се изписва и burk) Идиот (прен.), глупав човек. Още английски жаргон Разговорен английски език с преподаватели британци – 14 ч. седм., е част от всичките ни курсове. Разговорът се провежда във виртуалната ни класна стая по зададена от … Има още

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , , | Коментирайте

British Slang: Bent; Bent as a Nine Bob Note

Bent Нечестен, непочтен или корумпиран / покварен; Хомосексуалист (умерено обидно). Bent as a nine bob note Особено непочтен или покварен / корумпиран. A nine shilling (bob) note – банкнота от 9 шилинга – никога не е съществувала такава, но от … Има още

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , , | Коментирайте

Future Perfect – употреба

Образуване Образуване на бъдеще перфектно време с Will Will have + past participle Примери: You will have perfected your English by the time you come back from the U.S. Will you have perfected your English by the time you come … Има още

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , , , | Коментирайте

Past Perfect Continuous – употреба

Продължително действие преди друго в миналото Минало перфектно продължително време (Past Perfect Continuous) в английския език се използва за изразяване на действия, започнали в миналото и продължили до друг момент в миналото. For five minutes и for two weeks са … Има още

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , , , | Коментирайте

British Slang: Bender

Bender: Алкохолен гуляй. Актът на навеждане за повръщане при злоупотреба с алкохол. Акт на консумация на прекомерно количество наркотици. Мъж хомосексуалист (обидно). Вид хвърляне на топката в бейзбола – curveball. Корен – Bend: Извивам (се), превивам (се), прегъвам (се), свивам … Има още

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , , | Коментирайте

Past Perfect – употреба

Действие, извършено преди друго действие в миналото Минало перфектно време в английския език (Past Perfect) изразява  идеята, че дадено действие е възникнало и е завършено преди друго действие в миналото. Може също така да демонстрира, че дадено нещо се е … Има още

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , , , | Коментирайте