Месечен архив: октомври 2012

Прилагателни, завършващи на -ing и -ed

В английския език прилагателните имена, завършващи с наставка –ing описват неща и ситуации. Напр.: The lecture was boring. Прилагателните имена, завършващи с наставка –ed описват чувства. Напр.: I felt very bored. -ed form -ing form annoyed annoying bored boring confused … Има още

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , , , | Коментирайте

Страдателен залог в английския език

Страдателният залог в английския език се използва, когато фокусът е върху действието. Не е от  значение как се извършва действието, нито кой или какво го извършват. Напр.: My bike was stolen. В дадения пример фокусът е върху това, че колелото … Има още

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , , , , , | Коментирайте

Английска граматика: How Long – използване

В английския език How Long се използва за задаване на въпроси за продължителността на периоди от време. Напр..: “How long have you been waiting?” “Only for a minute or two.” “How long have they been married?” “Oh, for a very … Има още

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , , , , , | Коментирайте

Използване на For и Since и разлики между тях

Предлозите for и since в английския език се използват за означаване продължителността на дадено, случващо се нещо. For се използва в съчетание с период от време (2 чàса, 6 седмици и т.н.) For + a period of time (two hours, … Има още

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , , , , | Коментирайте

Спомагателни глаголи – do

Спомагателните глаголи в английския език са be, do, have и will. Те изпълняват ролята на спомагателни, когато са следвани от друг глагол (самостоятелен) с цел формиране на въпрос, отрицателно изречение, сложно изречение или страдателен залог. Може да бъде както спомагателен, … Има още

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , , , | Коментирайте

Спомагателни глаголи – will

Спомагателните глаголи в английския език са be, do, have и will. Те изпълняват ролята на спомагателни, когато са следвани от друг глагол (самостоятелен) с цел формиране на въпрос, отрицателно изречение, сложно изречение или страдателен залог. В английския език глаголът will … Има още

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , , , | Коментирайте

На какви 2 обучения по "Аз мога повече" имате право

Участниците в програма „Аз мога повече“ имат право да се възползват от общо не повече от 2 обучения във всичките й издания – едно за професионална компетентност и едно за ключова компетентност – езикова ИЛИ дигитална. Т.е., ако  кандидатствате за … Има още

Публикувано в Английски език, Испански език, Немски език, Френски език | Етикети: , , | 54 коментара

Адрес на кандидатстване по "Аз мога повече" и райони на бюра по труда

Документите за кандидатстване по „Аз мога повече“ се подават по местоживеене или по месторабота – по избор на кандидата. Във 2-я случай се подават в бюрото по труда, обслужващо района, в който е регистрирано седалището на работодателя. Документите може да … Има още

Публикувано в Английски език, Без категория, Испански език, Италиански език, Немски език, Новини, Френски език | Етикети: , | Коментирайте

Спомагателни глаголи – Be

Спомагателните глаголи в английския език са be, do, have и will. Те изпълняват ролята на спомагателни, когато са следвани от друг глагол (самостоятелен) с цел формиране на въпрос, отрицателно изречение, сложно изречение или страдателен залог. Глаголът „be“ в английския език … Има още

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , , | Коментирайте

Спомагателни глаголи – Have

Спомагателните глаголи в английския език са be, do, have и will. Те изпълняват ролята на спомагателни, когато са следвани от друг глагол (самостоятелен) с цел формиране на въпрос, отрицателно изречение, сложно изречение или страдателен залог. Глаголът „Have“ в английския език … Има още

Публикувано в Английски език | Етикети: , , , , | Коментирайте